Porady prawne – usługi adwokata

Zarówno kancelaria adwokacka, jak i radca prawny zajmują się udzielaniem pomocy prawnej. Chociaż niektórzy uważają, że to ta sama profesja, to rzeczywiście różnią się od siebie. W dzisiejszym artykule omówimy, czym wnikliwie para się kancelaria adwokacka i radca prawny oraz jakie są między nimi różnice.

Kancelaria adwokacka to jednostka organizacyjna, w której adwokaci świadczą pomoc prawną dla swoich klientów. Adwokaci są prawnikami posiadającymi wyższe wykształcenie prawnicze, ukończone studia na kierunku prawo oraz odbyty staż adwokacki. Mają oni prawo reprezentowania swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej, jak również doradzania w kwestiach prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów, pism procesowych, jak także w zakresie mediacji i negocjacji. Adwokat może prowadzić jednoosobową kancelarię adwokacką, ale również pracować w zespole adwokackim. W Polsce każdy adwokat jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Radca prawny to też adwokat posiadający wyższe wykształcenie prawnicze a także odbyty staż radcowski. Radca prawny może udzielać porad prawnych a także reprezentować swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Radca prawny może również sporządzać umowy i pisma procesowe, a także doradzać w zakresie mediacji i negocjacji. Radca prawny może prowadzić jednoosobową kancelarię radcy prawnego, ale też pracować w zespole radców prawnych. W Polsce każdy radca prawny jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Najważniejszą różnicą między kancelarią adwokacką a kancelarią radcy prawnego jest zakres oferowanych usług. Adwokat ma szerszy zakres uprawnień, w tym prawo do reprezentowania swoich klientów przed wszystkimi sądami, podczas gdy radca prawny może działać wyłącznie w określonych sprawach i przed określonymi sądami. Inną różnicą jest specjalizacja adwokatów i radców prawnych. Adwokaci zwykle specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, podczas gdy radcy prawni specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z prawem handlowym i gospodarczym.

Polecamy: Adwokat Dąbrowa Górnicza.

Leave a Reply