Mediacje rozwodowe – dlaczego warto?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje użycie w różnych kwestiach rodzinnych, między innymi dotyczących rozwodu i separacji. Trzeba podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym wyłącznie od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto natomiast zaznaczyć, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co powinno się wiedzieć?
Należy podkreślić, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która własną profesjonalną wiedzą a także doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw pomiędzy obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak także wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na zyskanie kompromisu. Warto być świadomym, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może także spotkać się indywidualnie z każdą ze stron, aby omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto pamiętać, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Warto zdawać sobie sprawę, że mediacja umożliwia na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo a także rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest więc zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są bardzo często wybieranym rozstrzygnięciem.

Zobacz więcej: mediacje rozwodowe.

Leave a Reply