Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy, który zajmuje się wyceną nieruchomości to osoba, która zakupiła prawo do świadczenia usług w zakresie wyceny nieruchomości. Osoba, która chce wykonywać ten zawód, powinna wykazać się posiadaniem wykształcenia wyższego, a oprócz tego powinna skończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Niekiedy także istnieją takie kierunki studiów magisterskich, które pozwalają na napisanie magisterki w dziedzinie gospodarowania mieszkaniami, domami czy działkami i wówczas takie wykształcenie nie wymaga już wypełnienia go o specjalne studia podyplomowe.

Dodatkowo prawie każdy rzeczoznawca majątkowy Warszawa powinien odbyć doświadczenie związaną z realną wyceną nieruchomości. Po tym Ci właściwie każdy przyszły rzeczoznawca majątkowy przechodzi przez postępowanie kwalifikacyjne, które powinno się ukończyć pozytywnym stopniem uzyskanym na egzaminie państwowym. Dopiero wtedy rzeczoznawca ma możliwość z powodzeniem zacząć pracę w miejscu, gdzie odbywa się fachowa i rzetelna wycena nieruchomości Warszawa.

Zadania, jakie stoją przed każdym rzeczoznawcą na jego drodze zawodowej to przede wszystkim rzetelna wycena realnej wartości nieruchomości. Osoba, która prowadzi wycenę nieruchomości bez stosownych uprawnień i pozwoleń może zdobyć karę w postaci grzywny albo może zostać ukarana zgodnie z ustawą o gospodarce domami i mieszkaniami. Rzeczoznawca pracuje na zlecenie banku, sądu, komornika i osób swoich. Zarobki w tej branży są bardzo duże, niemniej jednak tylko jeżeli już mowa o profesjonalistach uznanych w środowisku. Jak widać zatem, rzeczoznawca ma za sobą długą drogę do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu.

Sprawdź: wycena nieruchomości Warszawa.

Leave a Reply