Sekewncjononowanie genomów

 

Korzystanie białek w medycynie jest faktycznie szerokie. Ażeby natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W zależności od tego, czy białko ma zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy również chcemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się właściwe metody działania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, trzeba wyodrębnić informację genetyczną i skonwertować ją w formę, która ma możliwość być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w współzależności od potrzeb jeszcze inne metody, bardziej albo mniej efektowne. W podobnych założeniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana także w dużej liczbie przypadków biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, by zdobyć białko o właściwym profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, ale białko można także dostać syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko wytwarza się w celach naukowych, do testowania informacji genetycznej i w celu budowy nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma może mieć najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka stosuje się w popularnych laboratoriach, gdzie chcemy dowiedzieć się więcej o człowieku, mojej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą też szukać skutecznych leków na nowotwory.

Warto sprawdzić: Phage Display.

Leave a Reply