Holter – zastosowanie i działanie

Holter to urządzenie medyczne stosowane w diagnostyce i monitorowaniu pracy serca. Pomaga lekarzom pozyskać cenne informacje o rytmie serca pacjenta przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj od 24 do 48 godzin. Dzięki temu badaniu można wykryć nieregularności rytmu serca, które mogą być skomplikowane do zdiagnozowania podczas rutynowego badania lekarskiego.

Jak Funkcjonuje Holter?

Holter to niezbyt duże, przenośne urządzenie, które pacjent nosi przy sobie przez konkretny czas. Zazwyczaj jest to mała skrzynka lub kieszonkowy rejestrator, który jest podłączony do elektrod przymocowanych do klatki piersiowej. Elektrody te zbierają dane dotyczące aktywności elektrycznej serca, a urządzenie zapisuje je na taśmie magnetycznej lub w pamięci flash.

Pacjent ma za zadanie prowadzić miesięcznik swoich działań i objawów w czasie noszenia Holtera. Warto zapisywać godziny posiłków, aktywności fizycznej a także wszelkie odczucia, tj. ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy. To pomoże lekarzowi zinterpretować dane z badania.
Kiedy Wykonywane Jest Badanie Holtera?

Badanie Holtera jest realizowane w celu diagnozowania różnych problemów związanych z rytmem serca. Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia tego badania to:

Palpitacje serca: Jeżeli pacjent odczuwa nieregularne bicie serca, szybkie tętno lub inne niepokojące objawy, badanie Holtera może pomóc w ustaleniu przyczyny.

Niedokrwienie serca: Holter może wykryć nieregularności rytmu serca, które są spowodowane niewystarczającym przepływem krwi do serca, co może prowadzić do zawału serca.

Ocenianie leczenia: Lekarze mogą zlecić badanie Holtera pacjentom z wcześniej zdiagnozowanymi chorobami serca, aby ocenić skuteczność stosowanego leczenia.

Przygotowanie do innych badań: Holter może być wykorzystywany jako narzędzie przygotowawcze do innych badań, takich jak test wysiłkowy czy badanie elektrofizjologiczne.

Jak Przebiega Badanie Holtera?

Przebieg badania Holtera jest łatwy i nieinwazyjny. Pacjent odbiera urządzenie od lekarza lub technika medycznego, który instruuje go, jak je nosić i jak prowadzić miesięcznik działań i objawów. Po upływie określonego czasu, zwykle 24 albo 48 godzin, pacjent zwraca urządzenie do kliniki.

Następnie lekarz lub technik medyczny konstatuje dane z urządzenia, porównuje je z zapisem dziennika pacjenta i dokonuje interpretacji rezultatów. Na bazie tych wyników podejmuje się dalsze kroki w leczeniu albo diagnozowaniu problemów sercowych.

Badanie Holtera jest cennym narzędziem w dziedzinie kardiologii, pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie różnych nieregularności rytmu serca. Dzięki niemu lekarze mogą ze znakomitym skutkiem diagnozować i leczyć pacjentów, biorąc pod uwagę ich zdrowie serca.

Pamiętaj, że wyniki badania Holtera powinny być zawsze konsultowane z lekarzem, który najlepiej zrozumie ich znaczenie i podejmie odpowiednie działania w razie potrzeby.

Sprawdź także informacje na ten temat tutaj: holter lublin.

Wpis sponsorowany: Publikacja i treść opłacona

Leave a Reply