Jak uchronić majątek – postępowanie restrukturyzacyjne

Niestety coraz częściej mimo ciężkiej pracy włożonej w prowadzenie działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego dochodzi do bardzo istotnych problemów majątkowych, które wiążą się z utratą płynności finansowej. W takiej sytuacji jeżeli już nie podejmiemy żadnych stanowczych kroków naprawczych, będziemy musieli ogłosić upadłość. Warto zatem wykorzystać wszystkie sposobności i wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, które ochroni w sposób prawny mienie, jak też umożliwi na przywrócenie płynności finansowej.

W jaki sposób zabezpieczyć majątek przed egzekucją?
Należy zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne zabezpieczają nasz majątek w sposób prawny przed egzekucją, jak też umożliwiają pozyskanie płynności finansowej poprzez wykorzystanie odpowiednich środków. Warto zdawać sobie sprawę, że zarówno proces upadłościowe jak i restrukturyzacyjne są przeprowadzane przez kancelarie prawne, które oferują kompleksowe usługi obejmujące w głównej mierze wykonywanie audytów inwestycyjnych i prawnych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo prawnicy oferują także doradztwo restrukturyzacyjne, czyli wybór takiego postępowania, które daje szansę na możliwie najlepsze efekty. Pamiętajmy, że środki restrukturyzacyjne dają szanse na przywrócenie płynności finansowej gospodarstwa. A dodatkowo, postępowanie naprawcze obejmuje również możliwość korzystania z dodatkowych form pomocy, takich jak dotacje, kredyty pożyczki czy subwencje. Warto zatem przed ogłoszeniem upadłości korzystać z wszystkich możliwych rozwiązań, które uchronią nas przed ogłoszeniem bankructwa.

Zobacz także: postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Leave a Reply