Uprawnienia budowlane – jak uzyskać?

Branża budowlana daje zatrudnienie że wielu osobom. O ile jednak pragniemy zwiększyć zakres swoich kompetencji, co wiąże się również z awansem w pracy, warto zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Warto dodać natomiast o tym, że kryteria dla kandydatów, którzy chcą podejść do takiego egzaminu są zawarte w przepisach ogólnych oraz szczegółowych prawa budowlanego.

Uprawnienia w branży budowlanej – co trzeba wiedzieć?
Przede wszystkim powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci decyzji administracyjnej. Jest to certyfikat, który uprawnia do wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania, jest też kierowania robotami budowlanymi. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że nie każda osoba pracująca w branży budowlanej może podejść do egzaminu. Przede wszystkim kryteria dotyczące egzaminu dotyczą tytułu zawodowego kierunkowego, średniego bądź także wyższego, jak też praktyki w budownictwie, w zakresie sporządzania projektów albo również pracy przy robotach budowlanych. Jak się zatem okazuje, przed przystąpieniem do egzaminu powinno się wnikliwie sprawdzić, czy kwalifikujemy się, aby do takiego egzaminu przystąpić. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są w tym samym terminie w całym kraju przez polską izbę Inżynierów Budownictwa i składają się z dwóch części. Najpierw odbywa się część pisemna, a po jej pozytywnym zdaniu możemy przystąpić do części pisemnej, która zdawana jest przed komisją.

Więcej: uprawnienia budowlane.

Leave a Reply