Uprawnienia budowlane – egzamin

Branża budowlana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy oraz szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Należy natomiast pamiętać, że uprawnienia budowlane można zyskać jedynie i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w branży budowlanej – co warto wiedzieć?
Głównie by podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, powinno się spełniać kilka priorytetowych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą tytułu naukowego związanego z branżą budowlaną a także praktyki w biznesie budowlanej. Wyłącznie osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Jedynie pozytywne zdanie obu części daje możliwość uzyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch kategorii odznacza się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się też na dokładnie sprecyzowane podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Zobacz: uprawnienia budowlane.

Leave a Reply