Serwisowanie maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń zastosowanych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Trzeba wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. Pośród urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane tylko jeżeli już zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na wykorzystanie wydaje odpowiednia jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie decyzji jest powiązane ze zgromadzeniem adekwatnej dokumentacji technicznej. Ażeby odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Oznacza to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom oraz konserwacji. Trzeba jednakże pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalne firmy. Co najważniejsze, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu szczegółów z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba także o sporządzenie adekwatnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Powinno się też wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w przypadku montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Zobacz więcej: odbiory UDT Piła.

Leave a Reply