Egzamin na uprawnienia budowlane

Jeżeli już chcemy dostać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest bardzo podobny dla wszystkich zlokalizowania, ponadto składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego a także egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto mieć świadomość tego na temat egzaminu na uprawnienia w biznesie budowlanej?
Przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i zyskać dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej powinny posiadać świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść tylko osoby, które spełniają kryteria ustalone w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą odpowiedniego tytułu naukowego, średniego bądź też wyższego, jak także posiadania odpowiednio długiego stażu w biznesie budowlanej np w biurze projektowym czy również na placu budowy. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak również ograniczonej do typowych niewielkich budynków, detale znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, niemniej jednak w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, np specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy też konstrukcyjno-budowlaną.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Leave a Reply