Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych oraz dodatkowo zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobów. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach indywidualnych poematów dzielili się z czytelnikami swoimi rozterkami wplatając je w nieproste momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń niepodległościowych Mieszkańców Polski. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się jednakże płonne. Po raz kolejny Polscy obywatele wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący koniec istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stabilne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Niestety archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że młodzi uczniowie nie chcą zmierzyć się z tym tematem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ich charakterystykę, rozjaśnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, niemniej jednak nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednakże duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się właśnie z streszczeniem, oglądnięciu filmowej ekranizacji jako dojrzali czytelnicy powrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choć dziś niemodny, to natomiast pozwala nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem jak narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do czytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

Leave a Reply