Doszkalanie nauczycieli

Nauczyciel nie może przez całą własną zawodową karierę bazować jedynie i wyłącznie na wiedzy, jaką zdobył w czasie studiów czy późniejszej praktyki. Nauczyciel bezwzględnie musi swoją edukację uaktualniać. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona przez nauczycieli dla uczniów ma ogromne znaczenie i coraz częściej jest tak, że uczeń chce przyjść ze swoim problemem do nauczyciela niż do rodzica, a nauczyciel w takim wypadku musi umieć pomóc.

W kompetencjach nauczyciela powinno być umiejętne kierowanie uczniem w taki sposób, by ten postępował w sposób pozytywny dla swojej przyszłości. Kursy dla nauczycieli są bardzo pomocne i warto co kilka lat uaktualniać własną wiedzę, bo to będzie procentowało. Uczniowie będą dużo lepiej rozumieli nauczyciela, będą mogli całkiem dobrze zrozumieć, co ten rozjaśnia, a nauczyciel będzie czuł satysfakcję ze swojej pracy. Niestety czasami ciężko jest przekonać uczniów do tego, by pilnie się uczyli i pogłębiali własną edukację. Niemniej jednak nauczyciel, który nie minął się ze swoim powołaniem, jest w stanie to zrobić i pomóc swoim uczniom, ażeby nie gorzej go rozumieli. Nauczyciele na prawdę często zapominają, że między nimi a ich uczniami jest duża przepaść pokoleniowa i to ona na prawdę często uniemożliwia rozważenie, a wszak może być w pełni przeciwnie, uczniowie mogą z przyjemnością pozyskiwać wiedzę, a nauczyciele mogą czuć zadowolenie z tego, że ich poświęcenie jest doceniane i przynosi odpowiednie efekty. Podejście nauczyciela będzie w przyszłości determinowało podejście uczniów.

Źródło: wopfu.

Leave a Reply