Pilotaż grup wycieczkowych

 

Pilot, to zawód, jaki zazwyczaj kojarzy się z lataniem. Pilot samolotu, pilot śmigłowca to pierwsze skojarzenia. Pilotuje się również wycieczki. Para się tym nie kto inny, jak pilot wycieczek. Podobną funkcje pełni przewodnik wycieczek albo przewodnik turystyczny. Wszystkie te funkcje wymagają stosownego przeszkolenia. Piloci wycieczek nie mogą wykonywać własnego zawodu bez specjalistycznych przygotowań. Wymagają one wiedzy merytorycznej i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Zwykle piloci wycieczek współpracują z biurami podróży, które maja w osobistej katalogu usług/produktów wycieczki, czy to krajowe czy zagraniczne.

Pilot wycieczek może specjalizować się w obsłudze konkretnego rodzaju wypadów. Może być pilotem wycieczek zagranicznych albo krajowych. Może specjalizować się w pilotażu wyjazdów do określonych krajów. Ma możliwość też obsługiwać tylko i tylko jeden rodzaj grup wycieczkowiczów, na przykład. wycieczki szkolne lub studenckie. Pilot wycieczek współpracując z danym organizatorem wypadów, musi upilnować, by cały przebieg wycieczki był taki, jak zaplanowano. Musi być czuły na potrzeby podległych mu wycieczkowiczów. W razie jakichkolwiek przeszkód, musi umieć im zaradzić. Pilotaż grup turystycznych nie jest zawodem łatwym. Wymaga kwalifikacji kierowania grupa, opowiadania o danej atrakcji turystycznej w sposób, by zaciekawiła ona ewentualnego słuchacza. Pilot wycieczek powinien posługiwać się językiem obcym. W sytuacji pilotowania wycieczek zagranicznych jest to warunek konieczny. Ogromna wiedza i umiejętność pracy w założeniach stresujących zapewniają potencjalnemu pilotowi wycieczek właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Więcej: pilotaż grup turystycznych.

Leave a Reply