Szkolenie z bhp – oferta

Zapewnienie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest koniecznością pracodawcy, który nałożony jest przez przepisy Kodeksu Pracy. Trzeba pamiętać o tym, że szkolenia bhp powinny być przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów posiadających specjalistyczną wiedzą. Warto wspomnieć także o tym, że takie szkolenia mogą być przeprowadzane zarówno w formie tradycyjnej stacjonarnej jak także w postaci e-learningu.

Szkolenia dla pracowników z zakresu bhp – na co zwrócić uwagę?
Na początku powinno się podkreślić, że szkolenie bhp to przede wszystkim zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy na danym stanowisku. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko niebezpiecznego zdarzenia czy także wypadku. Pamiętajmy również o tym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez szkolenia wstępnego w przypadku osób nowo zatrudnionych, ale również studentów czy również uczniów szkół średnich odbywających w zakładzie pracy praktyki. Generalnie szkolenia bhp Warszawa dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Jest to szkolenie wstępne dla nowych pracowników jak też szkolenia okresowe dla pracowników już zatrudnionych, które powinny być przeprowadzone co odpowiedni okres. Na początku jest to okres sześciu miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego Jednakże w sytuacji pracowników na stanowiskach robotniczych takie szkolenie okresowe powinno odbywać się co najmniej raz na 3 lata. Wyjątkiem są tu stanowiska robotnicze, na których stwierdzono występowanie szczególnych zagrożeń wypadkowych w takim wypadku pracownicy muszą odbywać szkolenia przynajmniej raz w roku.

Polecana strona: szkolenie bhp Warszawa.

Leave a Reply