Prace alpinistyczne na wysokości

Obecnie powstaje coraz więcej wysokich i przeszklonych budynków. Coraz więcej budynków to budynki kilkunastopiętrowe lub wręcz więcej. Stąd też do prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i odnawianiem tych budynków niezbędni są fachowcy, którzy umieją utworzyć usługi alpinistyczne i wysokościowe.

Czym są usługi alpinistyczne?
Alpinizm w największym skrócie kojarzy się z rozrywką, jednakże obecnie prace alpinistyczne na wysokości są też realizowane w sytuacji bardzo wielu budynków. Im są one wyższe, tym dużo trudniej zadbać o elewację czy również szyby w klasyczny sposób, przy wykorzystaniu standardowych technik prac na wysokościach. Stąd też właśnie istnieje alpinizm przemysłowy, dzięki tego rodzaju usługom można zadbać o odpowiednią opiekę nad budynkiem. Osoby zajmujące się realizacją tego typu usług muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prac na wysokościach.
Jakie uprawnienia są wykonane do prac na wysokościach?
Za prace na wysokościach uznawane są wszelkie działania, które realizuje się na wysokościach powyżej 1 metra nad ziemią. Odpowiednie warunki, które muszą być spełniane przez pracowników a także właścicieli firm w zakresie takich kwestii opisane są Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Regulacje ustalone w tym rozporządzeniu stosowane są zarówno jeżeli już chodzi o prace alpinistyczne na wysokości, jak również w sytuacji prac na niewielkiej wysokości. Wszystkie firmy zajmujące się pracami na wysokościach muszą mieć akredytację, która obejmuje 30 godzin szkolenia.

Więcej: prace alpinistyczne na wysokości tychy.

Leave a Reply