Jak polepszyć działalność miasta

Rosnący kryzys energetyczny sprawił, że światowe rządy musiały odnaleźć sposób na to, aby ograniczyć straty energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Obecnie przemysł oraz dodatkowo normalne zasilanie w energię budynków mieszkalnych, , a ponadto instytucji publicznych jest kreowane w taki sposób, aby jak najwięcej wykorzystywać energii odnawialnej. Solarna lampa uliczna jest jednym z elementów infrastruktury, która pozwala na czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie też na oszczędzanie energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych światowe pokłady ropy naftowej , a dodatkowo węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego wyczerpują się w zastraszającym tempie. Przy obecnej skali wydobycia szacuje się, że już za kilkadziesiąt lat możemy borykać się z bardzo poważnym kryzysem energetycznym, a jego pierwsze symptomy dostrzegamy już dzisiaj. Dlatego także budowa systemów pozyskiwania energii odnawialnej powinna być w tym przypadku priorytetem dla każdego kraju, nie tylko i wyłącznie tego, który jest uzależniony energetycznie od sąsiadów. Solarne lampy uliczne , a dodatkowo wszelkiego rodzaju systemy fotowoltaiczne są sposobem na znaczne ograniczenie zastosowania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Montaż takiej lampy jest oczywiście znacznie droższy od montażu lampy zasilanej elektrycznie, lecz w dłuższej perspektywie jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Solarna lampa uliczna ładowana jest energią słoneczną, a jak wiemy, dopóki nasze słońce jest żółtym karłem, ma bez liku energii i jest w stanie zasilać takie urządzenia jeszcze przez bardzo długi czas.
Źródło: solarne lampy uliczne.

Leave a Reply