Jak ocenić ryzyko zawodowe

Szkolenie bhp w firmie może przeprowadzić sam pracodawca albo powierzyć jego przeprowadzeniem zewnętrznej firmie, która przeprowadza szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia z zastosowania sprzętu przeciwpożarowego. Te drugie także są niezbędne w wypadku ludzi, którzy są zatrudniane po raz 1-wszy. W ramach szkolenia inspektor ochrony przeciwpożarowej pokazuje jego uczestnikom, w jaki sposób używać rozmieszczonych na terenie zakładu pracy gaśnic.

Szkolenia ppoż obejmują też zaznajomienie z drogami ewakuacji i określenie tego, w jaki sposób powinna ona przebiegać. Dzięki dopełnieniu wszystkich procedur, a zatem również wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia, w trakcie pożaru wszyscy mogą bezpiecznie opuścić teren zakładu pracy. Prawidłowo przeprowadzone szkolenia uczulają także pracowników na to, jak wyeliminować ryzyko zaprószenia ognia. W wielkich zakładach produkcyjnych zatrudnieni są strażacy, którzy przeprowadzają szkolenia, sprawdzają, czy na terenie firmy zachowane są wszystkie procedury bezpieczeństwa. Nadzorują także przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na terenie zakładu. Zakładowe jednostki straży pożarnej na co dzień pozostają w gotowości. Zwykle zlokalizowane są przy lotniskach, zakładach chemicznych i wielkich fabrykach. Nie ograniczają się jedynie do oczekiwania na alarm. Zwykle wspierają też lokalne służby mundurowe w walce z klęskami żywiołowymi lub w trakcie akcji prewencyjnych. Największa straż pożarna zakładowa w Polsce należy do koncernu paliwowego PKN Orlen.

Więcej informacji na stronie: błyskawiczna ocena ryzyka zawodowego.

Leave a Reply