Komornik sądowy

Praktycznie rzecz biorąc wszystkie współcześnie działające kancelarie komornicze Gdańsku zatrudniają a choćby powinny zatrudniać w swoich szeregach wykwalifikowanych komorników, którzy są w stanie wykonywać różnego rodzaju orzeczenia sądowe w wielu różnorakich sprawach. Mogą to być sprawy związane z roszczeniami pieniężnymi oraz te wynikające z potrzeby zabezpieczenia wszelakiego rodzaju roszczeń.

Na dzień dzisiejszy prawie każdy komornik sądowy Gdańsk znajdzie na pewno zatrudnienie i pełno pracy w zakresie swojego zawodu. Żeby móc wykonywać ten zawód niezbędne są adekwatnego rodzaju uprawnienia jak również posiadanie pewnych cech osobowościowych, które umożliwiają sprawną realizację powierzonego zlecenia na wykonanie egzekucji komorniczej. W zakresie egzekucji komorniczych znajduje się między innymi wykonywanie tytułu wykonawczego, który został wydany na mocy przepisów sądowych. Żaden komornik w Gdańsku lub innym mieście naszego kraju nie ma możliwość sam bez posiadania adekwatnego orzeczenia sądowego wykonywać jakichkolwiek zadań. Wykonywane przez niego zadania czy również czynności opierają się zazwyczaj zawsze o potrzebę realizacji egzekucji sądowej. W trakcie wykonywanie powierzonego mu zadania komornik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu stanu faktycznego. Wymagane jest też wcześniejsze doręczenie zawiadomienia sądowego jak też dostarczenie wiążącego obwieszczenia , a ponadto wszelakiego rodzaju innych pism albo dokumentów odbieranych przez adresata za potwierdzeniem odbioru. Należałoby o tym pamiętać w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z komornikiem.
Zobacz więcej: komornik w Gdańsku.

Leave a Reply