Do czego można wykorzystywać dejonizowaną wodę?

 

Woda, przynajmniej była najczystsza, nie w każdym momencie posiada takie właściwości i parametry, by można ją było dowolnie wykorzystywać. W sytuacji użycia wody do produkcji żywności, do produkcji leków lub kosmetyków, a także we przeróżnego rodzaju laboratoriach, woda musi być oczyszczona ze zbędnych ładunków elektrostatycznych. Do tego celu wykorzystuje się specjalne urządzenia do dejonizacji, w skład których wchodzą m.in. listwy dejonizacyjne albo specjalne pistolety.

Wodę dejonizowaną używa się tak, jak pisaliśmy powyżej w gastronomii i kosmetyce, ale posiada ona także wykorzystanie w myjniach samochodowych, w procesach produkcji tekstyliów, w procesach galwanizacyjnych i przy produkcji szkła i metali. Listwa jonizująca z takich urządzeń wykorzystywana jest także podczas przygotowania wody dla szpitali, sanatoriów, gabinetów medycznych i laboratoriów. Użycie wody dejonizowanej notuje się też w rolnictwie i w przemyśle drukarskim. Dzisiejsza woda jest bardzo mocno naładowana ładunkami elektrostatycznymi i przez to nie można jej wykorzystać w każdym zakresie. W procesie usuwania dodatnich i ujemnych jonów dejonizacja stwarza, że woda otrzymuje parametry, przy których może być swobodnie wykorzystywana. Szeroki zakres stosowania pokazuje jasno, że woda, jaką dysponujemy codziennymi, nie jest zbyt dobrej jakości. Rozpuszczone w niej związki sprawiają, że w wielu procesach technologicznych w stanie pierwotnym byłaby zwyczajnie bezużyteczna. Umiejętne jej oczyszczenie stwarza, że przemysł ma możliwość skorzystać bez konieczności narażania się na gorszą jakość wyrobów.

Sprawdź: listwa jonizująca.

Leave a Reply