Odwadnianie terenu, gdy wody gruntowe są płytkie

Odwodnienia toruń mają na celu znaczne obniżenie poziomu wód podziemnych (gruntowych), tak aby w danym miejscu mogły w bezpieczny sposób powstać zabudowania. Poza tym w pewnych sytuacjach tworzy się je też wówczas, gdy na danym terenie spadła niemała ilość deszczu i należy udrożnić teren tak, by woda mogła z niego swobodnie spływać. Odwodnienie na działce trzeba utworzyć przed planowanymi pracami budowlanymi.

Najczęściej takimi pracami zajmują się również firmy, które wykonują przyłącza wody toruń i przyłącza kanalizacji toruń, ponieważ posiadają bardzo dobry sprzęt do wykonywania prac w gruncie: niewielkie koparki oraz ubijarki do ziemi. Warto wybrać firmę, która ma doświadczenie w wykonywaniu takich prac, by zrobione były zgodnie ze sztuką budowlaną. Nikt wszak nie chce stawać przed koniecznością kolejnego rozkopywania podwórka i wykonywania poprawek. Zdarza się, że w celu osuszenia terenu, na którym wody gruntowe zlokalizowane są zbyt płytko, wykopuje się wokół niego dość głębokie rowy, a następnie wypełnia się je piaskiem naprzemiennie ze żwirem. Potem wkopane w teren sączki odprowadzają nadmiar wody z powierzchni terenu działki do przygotowanych przedtem rur drenarskich i stamtąd odprowadzana jest do rowów. Tereny zalewowe to dość duży problem i czasem dosłownie jeżeli ktoś woli wytworzyć odwodnienie, nie uzyska pozwolenie na budowę domu w takim miejscu. Na prawdę bardzo często wynika to z tego, że później żadna firma ubezpieczeniowa nie chce ubezpieczyć budynku od powodzi, a i samo zagrożenie dla mieszkańców może być spore.

Więcej: biologiczne oczyszczalnie ścieków włocławek.

Leave a Reply