Czego nie robić przy domowej oczyszczalni ścieków

By stworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków konieczne są prace ziemnie, które wytwarza koparka. Czasami można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop powinno się zorganizować samodzielnie.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zrujnować teren zielony wokół domu, lepiej, ażeby jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna forma odprowadzania nieczystości z domu. Może również być w całości tania. Jeśli wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże pieniądze. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości trzeba wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Nawet jeżeli już jest ono bardzo duże, przynajmniej raz na 30 dni trzeba je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, o ile jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To całkiem sporo i nawet duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 lub 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich używać, o ile nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej dotyczy to mocnych środków chemicznych.

Źródło: przydomowe oczyszczalnie Włocławek

Leave a Reply