Serwis urządzeń dźwignicowych

Urządzenia bliskiego transportu, takie jak żurawie, suwnice czy trawersy wymagają odpowiednich zabiegów serwisowych a także konserwacyjnych. Powinno się zaznaczyć, że urządzenia dźwignicowe podlegają obowiązkowym okresowym odbiorom UDT, czyli urzędu dozoru technicznego. Tylko na podstawie decyzji wydanej przez daną jednostkę UDT sprzęt może być dopuszczony do pracy.

Przeglądy techniczne urządzeń dźwignicowych do odbioru UDT
Odbiory UDT Środa wielkopolska polegają na weryfikacji stanu technicznego danego urządzenia oraz dokładnym testom jego dokumentacji, która powinna być zawczasu stosownie przygotowana. Warto dodać, że w sytuacji niekorzystnej opinii UDT sprzęt nie zostanie dopuszczony do pracy, co nieuchronnie wiąże się z wstrzymaniem określonego rodzaju prac wykonywanych przez dane urządzenie. By tego uniknąć, musimy korzystać z specjalistycznych firm, które specjalizują się w zakresie modernizacji a także serwisowania tego typu urządzeń. Serwis urządzeń dźwignicowych Leszno to kompleksowa a także profesjonalna usługa wykonywana przez firmę posiadającą uprawnienia w zakresie SEP oraz UDT. W ramach tej usługi klienci otrzymują naprawę oraz konserwację urządzeń dźwignicowych zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Co więcej wykonywana jest również dokumentacja pod względem odbioru UDT. Warto także dodać, że serwis urządzeń dźwigowych Poznań obejmuje całkowite przygotowanie urządzeń do okresowych badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki skorzystaniu z takich usług, mamy pewność, że urządzenia dźwignicowe w naszej firmie zostaną dopuszczone do pracy.

Sprawdź również informacje na stronie: Serwis urządzeń dźwignicowych Kościan.

Leave a Reply