Jak zdobyć nowe uprawnienia w branży budowlanej?

Praca w budownictwie daje wiele możliwości. Sprzyja temu sposobność podnoszenia umiejętności, dzięki podejściu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Trzeba natomiast pamiętać, że właściwie każdy kandydat ubiegający się o takie uprawnienia musi spełnić warunki, które dokładnie są określone w przepisach prawa budowlanego.

Dotyczą one wykształcenia kierunkowego, wyższego albo średniego, jak też stażu na budowie.
Co jeszcze trzeba mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza część to test składający się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. O ile kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej w następnych dniach może przystąpić do części ustnej, która jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Powinno się zaznaczać, że egzamin na uprawnienia w budownictwie organizowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Część pisemna odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi wybrać jedną z kilku specjalności w obrębie której, preferuje uzyskać dane uprawnienia. Zasadniczo uprawnienia dzielą się na 2 główne kategorie. Jedna z rodzaju dotyczy kierowania pracami budowlanymi, a druga projektowania. Dzielą się one na sporo specjalności jest to w głównej mierze specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna a także instalacyjna z zakresu instalacji urządzeń wentylacyjnych, kanalizacyjnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

Leave a Reply